Om oss

Framvik är ett nytt företag med gamla anor. Namnet har sina rötter i 1800-talets sågverksindustri. Under 1900-talet förknippas Framvik med diversehandel och den framväxande tjänstesektorn. Idag står Framvik för utveckling och innovation inom främst utbildning. 

Vill du veta mer om vårt arbete är du välkommen att kontakta oss!

Vi som arbetar på Framvik

Axel Fors

VD och utvecklare på Framvik

Är socionom och kriminolog. Han har arbetat vid Kriminalvården, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket med våldsprevention och metodutveckling samt deltagit i olika studier om behandling av missbruk, beroende och våldsbrott.

Axel har även arbetat inom psykiatri, familjebehanding, omsorg och socialtjänst. Han utbildar och handleder personal idag i lågaffektivt bemötande av hot och våld, professionellt bemötande samt utmanande och självdestruktiva beteenden

Maria Bauer

Utvecklare på Framvik

Är beteendevetare och utbildad handledare. Hon är en av Sveriges främsta föreläsare när det gäller bemötande av hot och våld i professionella miljöer samt aggressivt beteende.

Hon föreläser ofta om psykisk ohälsa, psykiatri men utbildar även chefer i konflikthantering mm. Maria har varit verksam inom vård, omsorg och rättsväsendet i 26 år.

Maria har tillsammans med professor Marianne Kristiansson skrivit boken ”Hot och våld på jobbet”. Våren 2017 utnämndes Maria till ”Årets beteendevetare 2016” av bland annat Akademikerförbundet SSR och Offentliga affärer.

Johan Svahn

CTO

Johan har en kandidatexamen inom Speldesign och interaktiv media. Han blev intresserad av VR i samband med utbildningen redan för 15 år sedan, och har arbetat inom olika tekniska roller sedan dess. Johan har varit konsult i över 10 år och jobbat som teknisk projektledare på H&M, Dustin, Mobiento/Deloitte, Kaplan m.fl. De senaste åren har han drivit sin egen VR/AR-studio och utvecklat bl.a. en kirurg-simulator och ett övnings-scenario för räddningsledare som är först på plats vid större olycka. Johan ansvarar för implementationen av det pedagogiska innehållet till VR-miljön.

Mats Lindgren

Affärsrådgivare

Mats är civilingenjör i teknisk fysik och doktor i företagsekonomi. Han är grundare av och VD för Kairos Future, författare till ett 20-tal böcker inom framtid och strategi och har under drygt 30 år varit verksam som entreprenör och företagsledare. Han är även ansvarig för Kairos Futures två egna interna start-ups, den digitala innovationsplattformen Co:tunity och den AI-drivna analyticsplattformen DCipher.

Marianne Kristiansson

Vetenskaplig rådgivare

Marianne är legitimerad läkare och specialist i rättspsykiatri, specialist i anestesiologi och specialist i smärtlindring. Hon har sedan början av 1980 talet arbetat med att bedöma och behandla personer med avvikande och våldsamt beteende. Marianne är avdelningschef och överläkare vid Rättsmedicinalverket samt adjungerad professor vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet (KI). Hon är forskargruppsledare vid KI med 20 medarbetare i sin forskargrupp. Fokus i forskningen är hjärnans reaktionsmönster, riskbedömning och utveckling av neuropedagogiska behandlingsmetoder, bland annat datorbaserad interaktiv simulering.