Konflikthantering i VR-miljö

Framvik Produktion AB arbetar mycket intensivt med att modernisera möjligheterna att som medarbetare träna på att kunna förstå, bedöma och hantera potentiellt hotfulla situationer och aggressiva personer. Inom ramen för projektet ”D-escalator/ violence prevention” har vi tagit fram en träningssimulator i VR-miljö. Simulatorn har namnet D-escalator. Tillsammans med den senaste VR-tekniken och framstående neurovetenskaplig forskning kommer mer än 30 års erfarenhet från konflikthantering skapa framtidens träningsmetoder och ny kunskap om hur vi bättre kan reducera våld.

Utvecklingsarbetet stöds av innovationsmyndigheten Vinnova som lägger stor vikt vid hållbar utveckling och jämställdhet. Vårt projekt bidrar till ett hållbart samhälle och en hållbar utveckling. FN har genom UNDP pekat ut 17 globala mål för hållbar utveckling och vårt arbete stödjer tydligt mål nummer 16 ”Fredliga och inkluderande samhällen”. Att arbeta mot hot, konflikter och våld i Sverige och i andra länder är grunden i vårt projekt och kommer generera positiva förändringar som kan bestå.

Maria Bauer är en pionjär med sitt sätt att förstå och bemöta utmanande beteenden och att reducera stress. Hon har utbildat och handlett över 140 000 medarbetare. Tillsammans med professor Marianne Kristiansson har Maria Bauer skrivit boken ”Hot och våld på jobbet” (Studentlitteratur, 2012). Projektet ”D-escalator/ violence prevention” ska ses som en fortsättning på ett långt arbete mot våld och precis som tidigare kommer gedigen forskning och praktisk erfarenhet vara nära förbundna.

Vi bjuder in verksamheter att delta i den senaste utvecklingen inom konflikthantering och att minska utmanande beteenden samt hot och våld på jobbet. Med ny teknik och landets främsta experter på våldsprevention och konflikthantering kommer det ständigt aktuella arbetet med att minska våld och hot om våld revolutioneras de närmaste åren.