Utbildning och innovation

för framtidens lärande

Erfarenhet och utveckling

vårt arbete bygger på lång erfarenhet från vård och omsorg

Människan i centrum

Vårt arbete utgår från människors behov och önskemål

Välkommen till Framvik!

Vi utvecklar och producerar utbildningsmaterial för socialt arbete, psykisk ohälsa, kriminologi etc.

Vi tar också fram tekniska innovationer för undervisning.